.மட்டக்களப்புமாவட்டவேலையற்றபட்டதாரிகளுக்கானவிஷேடஅறிவித்தல்.

0
453

நாளை(30.04.2018) காலை 9.00மணிக்கு மட்டக்களப்பு மாவட்ட அனைத்து வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்குமான விஷேடமானதும் அவசரமானதுமான ஒன்றுகூடல் ஒன்று மட்டுநகர் #காந்தி_பூங்காவில் இடம்பெறவுள்ளது.

இவ் ஒன்றுகூடலில் பட்டதாரி பயிலுனர் நியமனம், ஆசிரியர் நியமனம் சம்பந்தமான பல விடயங்கள் பற்றிய தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட உள்ளன.

எனவே மட்டக்களப்பு மாவட்ட வேலையற்ற பட்டதாரிகள் அனைவரும் தவறாது சமூகம் தரவும்.

#நன்றி.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here