பாடசாலை ஆரம்பிப்பதில் மாற்றம்! கல்வி அமைச்சின் அறிவிப்பு.

மேலும் தரம் 01 முதல் 05 வரையான வகுப்புகளுக்கு 13.05.2019ந் திகதி பாடசாலை ஆரம்பமாகும் என்றும் ஏனைய வகுப்பு மாணவர்களுக்கு 06ந் திகதி பாடசாலை.

0
363

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நிலையினை கருத்தில் கொண்டு பாடசாலைகள்  ஆரம்பிப்பது தொடர்பாக கல்வி அமைச்சு விடுத்துள்ள அறிக்கையில் பாடசாலைகள் 06.05.2019ந் திகதி ஆரம்பிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் தரம் 01 முதல் 05 வரையான வகுப்புகளுக்கு 13.05.2019ந் திகதி பாடசாலை ஆரம்பமாகும் என்றும் ஏனைய வகுப்பு மாணவர்களுக்கு 06ந் திகதி பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்படும் எனவும் கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here